ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
22 / 05 / 60
โครงการ "ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
19 / 05 / 60
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
25 / 05 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ
รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
22 / 05 / 60
โครงการ ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คลองบางไส้ไก่ หลังมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน
22 / 05 / 60
นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ร่วมกันซ่อมแซมหลังค่าที่พัก
นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ร่วมกันซ่อมแซมหลังค่าที่พัก ใช้เป็นที่นั่งพักของนิสิตในสาขาทุกชั้นปี แต่เดิมเป็นหลังคาที่ทำด้วยใบจาก ...
25 / 05 / 59